Kwetsbare groepen bereiken met health check

Kwetsbare groepen worden vaak niet goed bereikt met een health check. Met op maat gemaakt materiaal en een speciale benadering lukt het wel. Dit onderzoek is gefinancierd door het Diabetes Fonds samen met de Hartstichting en de Nierstichting.

De drie fondsen hebben samen met huisartsen een risicotest ontwikkeld om mensen op te sporen met een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten. Zij worden dan geadviseerd om een afspraak met de huisarts te maken voor verder onderzoek. Eerder onderzoek wijst uit dat zo'n test juist kwetsbare groepen met een hoog risico op de ziektes slecht bereikt. Dit komt omdat vaak slecht wordt aangesloten bij hun ideeën over gezondheid en verwachtingen van een health check.

Onderzoek beter bereik risicotest

De onderzoekers hebben onderzocht hoe zij deze mensen beter kunnen bereiken met de risicotest. Hiervoor hebben zij groepsinterviews gehouden met mensen uit de kwetsbare groepen zoals mensen met een lage opleiding en allochtone groepen. Met de resultaten hieruit zijn hulpmiddelen ontwikkeld en strategieen bedacht.

Aangepaste risicotest

De onderzoekers hebben de risicotest aangepast aan de taal en cultuur van de verschillende doelgroepen (Nederlands, Turks, Marokkaans en Surinaams). Deelnemers aan het onderzoek kregen van hun eigen huisarts een brief met een persoonlijke uitnodiging om de risicotest te doen en de uitslag hiervan terug te sturen. Wanneer zij niet reageerden, werden ze gebeld door een voorlichter met hun eigen achtergrond. Als dit niets opleverde werden ze bij een bezoek aan de huisarts gevraagd om de risicotest te doen.

Bereik

Met deze drie strategieën van uitnodiging is 70% van de doelgroep bereikt. Van hen heeft 62% de risicotest gemaakt. 29% van deze groep had een verhoogd risico op de drie ziektes. 59% van deze groep maakte een afspraak voor een Preventieconsult.

Belemmerend en bevorderend

Onbegrip over wat een gezondheidsrisico is of de taal niet goed kennen bleken bellemeringen om mee te doen aan de risicotest. De persoonlijke uitnodiging van de huisarts was bevorderend. Als iemand al gezondheidsklachten heeft is de motivatie om naar de huisarts te gaan ook groter. 

Conclusie

Een cultureel aangepaste schriftelijke uitnodiging aangevuld met een telefonische benadering bleek een succesvolle strategie voor het bereiken van kwetsbare groepen voor een health check. Een face-to-face benadering (na schriftelijke en telefonische benadering) heeft hierbij weinig toegevoegde waarde.

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: ldutko / Shutterstock.com