Mindfulness shutterstock

Mensen met diabetes hebben vaak last van vervelende gevoelens zoals depressieve of angstige gevoelens of stressvolle gevoelens die te maken hebben met hun diabetes. Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg hebben nu laten zien dat het volgen van groepssessies helpt. Bij die sessies staat het aanleren van mindfulness centraal, waarbij de focus ligt op het aanleren van de aandacht vestigen op het hier en nu.

Vooral bij diabetes zijn negatieve gevoelens, zoals depressieve of angstige gevoelens extra vervelend: juist het gevoel van lekker in je vel zitten is essentieel voor het kunnen volhouden van een gezonde leefwijze. 

Vanuit de zorg voor diabetes is steeds meer aandacht voor deze negatieve gevoelens, maar hoe deze te behandelen zijn, is niet altijd duidelijk. Behandeling met medicatie tegen depressie werkt niet altijd en is ook niet altijd handig, gezien de vervelende bijwerkingen.

Aan de Universiteit van Tilburg is een groeps-therapie ontwikkeld die gebaseerd is op mindfulness principes; daarbij wordt men geoefend om de aandacht te vestigen op wat er in het hier en nu gebeurt. Tegelijkertijd oefenen mensen een open, nieuwsgierige en accepterende opstelling tegenover wat er in het nu en hier gebeurt. Dit geldt vooral voor eigen gedachten en gevoelens. Dit oefenen blijkt erg goed te werken tegen sombere en angstige gevoelens.

Voor dit onderzoek kwamen mensen met diabetes 8 keer elke week 2 uur samen en ontvangen huiswerk om elke dag te oefenen. Een psycholoog begeleidt deze sessies.

De sessies hadden vooral een positieve invloed op mensen die al niet lekker in hun vel zaten. Mensen die meededen met de groepssessies hadden minder last van angstige en depressieve gevoelens en ervaren een betere kwaliteit van leven. Om de kosten te drukken zou het interessant zijn te bekijken of een internetversie van deze aanpak ook werkt.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2008.13.005
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. I. Nyklicek
Kosten: € 97.294

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.