Foto oudere mensen met een actieve leefstijl doen oefeningen in het park

Lifestyle4Health is een nationaal platform voor leefstijl­geneeskunde. Dit staat voor een gezonde leefstijl om chronische ziekten zoals diabetes type 2 aan te pakken. Het Diabetes Fonds investeert in onderzoeken en projecten van Lifestyle4Health voor een gezondere leefstijl: gezonder eten, meer bewegen en ontspannen. Hierdoor neemt de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes type 2 toe: betere bloedsuikerwaardes, minder medicatie en minder kans op complicaties. Hieronder een overzicht van de onderzoeken en projecten van Lifestyle4Health.

Gezonde leefstijl volhouden via apps

Veel mensen vinden het moeilijk om een gezonde leefstijl lang vol te houden. Daarom worden in dit project vijf apps onderzocht die hierbij kunnen helpen. De deelnemers aan dit onderzoek zijn mensen met diabetes type 2 die hebben meegedaan aan een leefstijlprogramma en de gezonde aangeleerde gewoonten willen volhouden. Ze kunnen kiezen uit twee apps die ze elk een maand gaan gebruiken. Via interviews, focusgroepen en vragenlijsten wordt gekeken of en hoe de apps bijdragen aan het volhouden van gezond gedrag.

> Naar lifestyle4health.nl:Gedragsverandering via apps

Onderwijs aan zorgverleners over leefstijl bij diabetes type 2

Door een gezonde leefstijl is het mogelijk dat mensen met diabetes type 2 minder medicijnen nodig hebben voor stabiele bloedsuikerwaardes. Veel zorgverleners hebben deze kennis nog niet of vinden het lastig hoe ze patiënten hierin moeten begeleiden. De Vereniging Arts en Leefstijl gaat daarom huisartsen en praktijkondersteuners onderwijzen door heel Nederland. Bijvoorbeeld hoe je een gezonde leefstijl bij mensen met diabetes type 2 stimuleert en hoe je medicijnengebruik kunt afbouwen. Daarna wordt bekeken of zorgverleners hun patiënten daadwerkelijk gaan begeleiden met een gezonde leefstijl. En of de bloedsuikerwaardes verbeteren en het medicijngebruik afneemt.

Vasten nabootsen als behandeling diabetes type 2

Bepaalde eetgewoonten kunnen ervoor zorgen dat de bloedsuikerwaarde van mensen met diabetes verbetert. In de Fasting In diabetes Treatment-studie volgen mensen met diabetes type 2 een dieet waarbij vasten wordt nagebootst. De onderzoekers meten daarbij of de bloedsuiker inderdaad opknapt. Het dieet wordt vijf achtereenvolgende dagen per maand gevolgd gedurende één jaar. Als blijkt dat dit dieet werkt, kan dit mogelijk worden ingezet in de behandeling van mensen met diabetes type 2.

Digitaal diabetes handboek voor iedereen

Sommige mensen met diabetes type 2 hebben moeite om informatie over de ziekte te begrijpen. Expertisecentrum Pharos heeft daarom een schriftelijk diabeteshandboek in eenvoudige taal gemaakt. In dit project wordt het handboek digitaal in een app gezet. De onderzoekers ontwikkelen de app samen met zorgverleners en mensen met diabetes type 2. Daarna wordt het digitale handboek geïmplementeerd in huisartsenpraktijken. De onderzoekers bekijken vervolgens of huisartsen de app gebruiken en of de app mensen goed helpt bij het omgaan met diabetes. Na het onderzoek is de app gratis beschikbaar voor iedereen.

> Naar lifestyle4health.nl: Diabetes in begrijpelijke taal

Onderzoek naar de Nationale Diabetes Challenge

In de Nationale Diabetes Challenge (NDC) wandelen mensen met diabetes type 2 in een groep met een zorgverlener. Ze doen dat één keer in de week, twintig weken op rij. Het doel is dat mensen met diabetes type 2 meer gaan bewegen en zich geestelijk en lichamelijk beter gaan voelen. In dit project wordt onderzocht of de NDC goed uitvoerbaar is, en werkt om deze doelen te bereiken. Ook wordt onderzocht waarom de NDC goed werkt. De onderzoekers willen weten waarom veel mensen het lastig vinden om in beweging te komen en te blijven en wat hierbij helpt. De eerste resultaten laten zien dat de NDC goed uitvoerbaar is en dat deelnemers zich beter voelen en gezonder worden door het wandelen.

Ondersteuning onderzoek burgers naar leefstijlgeneeskunde

Veel mensen gaan gezonder leven wanneer ze chronisch ziek worden, bijvoorbeeld door diabetes type 2. In Nederland zijn meer dan 15 online community's van mensen met een chronische ziekte die elkaar helpen om gezonder te leven. Ze verzamelen daarbij ook gegevens voor onderzoek. Dit heet citizen science, onderzoek door burgers. Het onderzoek in deze community's is waardevol. Goed dus om dit te stimuleren. Daarom is in dit project het nationale platform CitizenScience2Health ontwikkeld. Dit platform biedt hulpmiddelen voor de 15 deelnemende community's om het onderzoek verder te ontwikkelen. Gezamenlijk hebben de online community's een manifest aangeboden aan overheidsinstanties waarin gevraagd wordt om een financiële bijdrage. Hierover is nu overleg.

Inspraak over gebruik eigen gegevens

Wanneer artsen meer willen weten over de gezondheid van een patiënt, gebruiken ze vaak persoonlijke gezondheidsgegevens. In het project ‘Gezond Akkoord’ is in groepsgesprekken met patiënten onderzocht hoe zij meer zelf kunnen beslissen over het gebruik van deze gegevens. Op basis van de gesprekken zijn richtlijnen opgesteld over toestemming en verwerking van gezondheidsgegevens. Ook is een voorbeeldmodule ontwikkeld waarmee mensen online toestemming kunnen geven voor het gebruik van deze gegevens. De richtlijnen en toestemmingsmodule worden nu gebruikt. Mensen met diabetes kunnen op deze manier zelf aangeven of en voor welk onderzoek ze hun gegevens willen delen.

> Naar lifestyle4health.nl: Zeggenschap over gegevens

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2018.25.001
Status: Lopend
Onderzoeker: Onderzoekers Lifestyle4Health partners
Kosten: € 350.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Foto: LightField Studios / Shutterstock.com