Diabetes type 2 en slapen afbeelding shutterstock

Mensen die onregelmatig slapen hebben een grotere kans op diabetes type 2. Mogelijk heeft onregelmatig slapen ook invloed op de bloedsuikerspiegel van mensen met diabetes. Dr. Femke Rutters (VUMC) kijkt hiernaar in haar onderzoek.

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de volwassenen te weinig en onregelmatig slaapt. Met grote verschillen tussen week- en weekenddagen. Dit vergroot de kans op het krijgen van diabetes type 2. In dit onderzoek wordt onderzocht waarom dit zo is. Ook wordt gekeken of bij mensen met diabetes de bloedsuiker hoger is als ze onregelmatig slapen en of de bloedsuiker verbetert als mensen weer regelmatiger gaan slapen. 

7000 mensen

De onderzoeker kijkt hiervoor naar gegevens van 7000 mensen met en zonder diabetes. Deze gegevens gaan over hun slaapritme, medicatie en beweging. Maar ook over hoeveel buikvet en welke darmbacteriën ze hebben. Ze onderzoekt met deze gegevens hoe het komt dat onregelmatig slapen de kans op diabetes type 2 vergroot. Daarnaast kijkt ze of mensen met diabetes hogere bloedsuikers hebben als ze onregelmatig slapen.

Uit de 7000 mensen worden daarna 70 mensen gekozen die een onregelmatig slaapritme hebben en een verhoogde bloedsuikerspiegel. Deze worden verdeeld in een onderzoeksgroep en een controlegroep. De controlegroep krijgt gebruikelijke zorg. De andere groep ondergaat een behandeling van 12 weken om meer regelmatig te gaan slapen.

Lichttherapie en licht blokkerende bril

De behandeling is een combinatie van 30 minuten lichttherapie in de ochtend en het dragen van een licht blokkerende bril in de avond. Ook krijgen deelnemers de opdracht om ieder weekend 15 minuten eerder op te staan dan het weekend ervoor, totdat ze even laat opstaan als door de week. Van alle drie de behandelingen is afzonderlijk gebleken dat ze helpen om slaap meer regelmatig te maken. Nu wordt gekeken of ze alle drie samen helpen om de bloedsuiker te verlagen.

De resultaten uit dit onderzoek zullen laten zien waarom onregelmatig slapen de bloedsuiker verhoogt en de kans op diabetes type 2 vergroot. Daarnaast zal blijken of de onderzochte behandeling helpt om diabetes type 2 te voorkomen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.