Foto: Shutterstock

Familieleden van mensen met diabetes type 2 hebben een verhoogd risico op diabetes. Uit vragenlijsten onder patiënten en hun familie en zorgverleners blijkt dat zij zich niet heel erg bezighouden met dit risico. Zorgverleners kunnen hierin een grotere rol spelen door te informeren over erfelijkheid en manieren om diabetes type 2 te voorkomen. 

Met een vragenlijst is 546 patiënten (gemiddelde leeftijd 63,8 jaar) gevraagd naar hun diabetes en familie. De deelnemers waren over het algemeen laag opgeleid. Ruim 30% had een Surinaams-Hindostaanse, Marokkaanse of Turkse achtergrond. 113 familieleden vulden een vragenlijst in. Daarnaast zijn 17 zorgverleners geïnterviewd.

Diabetes in de familie

Hoewel familieleden diabetes type 2 als ernstige aandoening zien, maken ze zich niet veel zorgen. De mensen kennen wel preventiemaatregelen, maar ze zijn hier niet bewust mee bezig. Naast leefstijl, ouder worden en toeval/pech zien patiënten en familieleden erfelijkheid als belangrijkste oorzaak van diabetes type 2. In 85% van de families wordt wel over diabetes gepraat. Meestal over klachten en de invloed op het leven van de patiënt. De openheid over diabetes in families is cultuurgebonden. Patiënten van Nederlandse afkomst hebben meer de neiging om familieleden niet te belasten. Maar tegelijkertijd is de patiënt wel bereid om de familie voor te lichten, als een soort boodschapper.

Rol van zorgverlener

Enkele huisartsen benaderen en screenen familieleden van mensen met diabetes type 2 op diabetes type 2. De zorgverleners in de tweedelijnszorg zien hierin minder een rol voor zichzelf weggelegd. De zorgverlener gaf aan dat de patiënt een andere benadering nodig heeft dan familie. Resultaten van het onderzoek zijn vooral van belang voor zorgverleners en voor voorlichting over de preventie van diabetes.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2005.13.003
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. F.J. Snoek
Kosten: € 97.316

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.