Foto Psychische begeleiding bij ernstige complicaties Shutterstock Noma

Als mensen met diabetes complicaties krijgen, vinden ze vaak dat de kwaliteit van hun leven sterk daalt. Ze hebben vaak te maken met depressie, angst en emotionele klachten. De onderzoekers zochten uit wat voor begeleiding en behandeling van psychologische klachten nodig is.

De onderzoekers hebben mensen met diabetes vragenlijsten laten invullen, ze hebben bijeenkomsten georganiseerd en interviews afgenomen.

Diabetes en complicaties

Ondanks de grote impact van complicaties op het dagelijks leven, ervaart slechts 1 op de 5 mensen met diabetes ernstige psychologische klachten zoals depressie of angst. Mensen met diabetes en complicaties zouden het prettig vinden als de gevolgen van complicaties en hun gezondheid op lange termijn makkelijker bespreekbaar zijn met hun behandelaar. Ze willen ook een betere samenwerking tussen psychologen en artsen, om de kwaliteit van de psychologische behandeling te verbeteren.

Richtlijn Depressieve Klachten

De resultaten geven aanknooppunten voor verbetering van de zorg voor mensen met diabetes; specifieke punten voor mensen met diabetescomplicaties zijn er niet. De NDF heeft de Richtlijn Signalering Depressieve Klachten ontwikkeld. Deze richtlijn is gericht op het eerder signaleren en bespreken van psychische klachten en het beschikbaar maken van een passend hulpaanbod.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.13.1374
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. F.J. Snoek
Kosten: € 72.972

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.