depressie shutterstock

Ongeveer één op de vijf mensen met diabetes heeft last van somberheidsklachten. Dit is twee keer zo vaak als bij mensen zonder diabetes. Een sombere stemming is vervelend en kan de zorg voor de diabetes behoorlijk in de weg staan. Onderzoekers hebben een online zelfhulpprogramma ontwikkeld: Diabetergestemd.nl (Inmiddels niet meer te bezoeken).

Dit allereerste online zelfhulpprogramma blijkt goed te helpen, maar was nog niet beschikbaar voor alle mensen met diabetes en somberheidsklachten. Daarom wilden de onderzoekers het toegankelijk maken binnen de reguliere diabeteszorg.

Goed bereikbaar

Dat is deels gelukt. Ze hebben een plek gevonden waar Diabetergestemd.nl bereikbaar is. Het programma is verbeterd en wordt vergoed door alle zorgverzekeraars, met uitzondering van CZ, DSW en Menzis.

Cursus afronden

Toch blijkt dat slechts 17 van de 72 mensen die aan de cursus begonnen, die ook daadwerkelijk heeft afgerond. Dit heeft vaak te maken met gebrek aan motivatie en het gevoel dat de cursus niet persoonlijk genoeg is of onvoldoende persoonlijk contact biedt.

Er is dus werk aan de winkel! De onderzoekers gaan door met het zoeken naar manieren om de cursus persoonlijker te maken. Daarnaast proberen ze de inbedding in de diabeteszorg verder uit te bouwen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.103.1349
Status: Afgesloten
Onderzoeker: Prof. dr. F.J. Snoek
Kosten: € 150.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.