Slecht werkende bètacellen door microRNA’s?

We weten dat zogeheten microRNA’s belangrijk zijn in de ontwikkeling van de alvleesklier. Uit dit onderzoek blijkt dat in insulineproducerende cellen die slechter werken, de hoeveelheid van sommige microRNA-moleculen verhoogd of juist verlaagd is.

MicroRNA’s zijn kleine moleculen die invloed hebben op de activiteit van bepaalde genen in het DNA. We weten pas sinds een paar jaar dat microRNA’s bestaan en dat ze vaak belangrijke functies hebben, ook in de alvleesklier.

Slechter functioneren

Om te ontdekken of microRNA-moleculen betrokken zijn bij het slechter functioneren van insulineproducerende cellen, hebben de onderzoekers gekeken naar de samenstelling van deze moleculen in de insulineproducerende cellen van gezonde jonge muizen, oude muizen, te dikke muizen en muizen met diabetes. Uit dit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid van sommige microRNA-moleculen verhoogd of juist verlaagd is in slechter functionerende insulineproducerende cellen.

Vervolgonderzoek

Uiteindelijk willen de onderzoekers dit ook onderzoeken bij mensen met diabetes type 2. Als ze dezelfde resultaten vinden, dan zijn microRNA-moleculen belangrijk voor het ontwikkelen van toekomstige medicijnen tegen diabetes type 2.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.80.114
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. Dr. A.K. Groen, Dr. J.K. Kruit
Kosten: € 275.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.