Stofwisseling bij obesitas

Dit onderzoek heeft gekeken naar overgewicht, diabetes type 2 en de rol van dopamine. Dopamine is een bepaalde stof die gemaakt wordt in de hersenen. In het onderzoek bleek dat dopamine veel invloed heeft op gewicht en de gevoeligheid voor insuline. Wanneer dopamine zijn werk niet goed kan doen in het lichaam, heeft iemand meer kans op overgewicht en diabetes type 2.

Onze hersenen maken allerlei stofjes. Daarmee geven ze signalen door aan bijvoorbeeld organen, of aan ons zenuwstelsel. De stoffen kunnen hun werk pas doen als ze herkend worden door het lichaam. Daarom hebben lichaamscellen uitkijkposten die speciaal letten op bepaalde stoffen. Die uitkijkposten heten ‘receptoren’.

In deze studie is gekeken naar de receptoren voor dopamine, een stof die de hersenen maakt om ons zenuwstelsel goed te laten werken. Het onderzoek is gedaan met mannelijke proefpersonen met en zonder diabetes type 2, en met muizen.

Uit het onderzoek bleek dat wanneer de dopamine-receptoren zijn geblokkeerd, dus wanneer de uitkijkposten als het ware blind zijn, het lichaam minder goed reageert op insuline. Daardoor blijft de bloedsuiker te hoog. En omgekeerd leidt aansporing van de receptoren juist tot gewichtsverlies. Daardoor weten we nu dat deze receptoren betrokken zijn bij het regelen van de bloedsuiker. Deze ontdekking geeft aanknopingspunten voor nieuwe middelen tegen overgewicht en diabetes type 2.

Een deel van onze hersenen regelt hoeveel we eten en hoe voeding in het lichaam wordt verwerkt. Dat deel is de hypothalamus. De onderzoekers zagen dat bij mensen met diabetes type 2 de hypothalamus niet meer goed reageert na een maaltijd. Dat zal verder moeten worden uitgezocht, want als we daar wat aan kunnen doen, zal het schelen in de behandeling van diabetes type 2.

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van het antipsychose-middel Olanzapine. Want dat blokkeert de dopaminereceptoren. Olanzapine heeft als bijwerking op de langere termijn dat het lichaam meer vet opslaat.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.