Foto van een groep wetenschappers in een lab

Het afweersysteem helpt je lichaam in de strijd tegen bacteriën en virussen. Vaak gaat dat goed, maar soms ook niet. Een ontregeld afweersysteem zorgt dan juist voor ziektes. In dit onderzoek werken onderzoekers samen aan een mogelijke oplossing om het ontregelde afweersysteem weer in balans te brengen.

Soms reageert je afweersysteem te sterk, bijvoorbeeld bij allergieën of een auto-immuunziekte (zoals diabetes type 1). In andere gevallen reageert het afweersysteem juist niet sterk genoeg, waardoor kankercellen ongehinderd kunnen groeien. Kunnen onderzoekers die afweerreactie weer in balans brengen?

Onderzoekers uit verschillende disciplines

In het samenwerkingsverband 'DC4 Balance' werken onderzoekers samen om vaccins te ontwikkelen die de verstoorde werking van het afweersysteem weer in balans kunnen brengen. Deze onderzoekers komen uit allerlei onderzoeksvelden en werken normaal niet zo snel met elkaar samen. Deze unieke samenwerking leidt mogelijk tot nieuwe behandelingen voor een groot aantal aandoeningen.

Zoeken naar aangrijpingspunten

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet. Zo is er materiaal verzameld van mensen met verschillende aandoeningen. Al dit verzamelde materiaal komt van mensen die eerder zijn behandeld met therapieën gericht op het afweersysteem. De onderzoekers zoeken nu in dit materiaal naar aangrijpingspunten voor nieuwe vaccins. Dat doen ze door gebruik te maken van nieuwe methoden die eerder zijn ontwikkeld in dit onderzoek.

De onderzoekers vonden al dat er vele mogelijkheden zijn om het afweersysteem te beïnvloeden. Op dit moment werken de onderzoekers nog hard aan het onderzoek.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: ProStockStudio / Shutterstock.com