Van oplossing naar actie

Naar schatting 80% van de patiënten krijgt een goede diagnose en een passende behandeling. Dat betekent dat 1 op de 5 mensen niet de juiste zorg krijgen, ook mensen met diabetes type 2. In dit project is onderzocht wat die knelpunten in de diabeteszorg zijn en worden oplossingen ook daadwerkelijk in gang gezet.

Verkeerde diabeteszorg kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven. En het leidt tot onnodig hoge zorgkosten. Toch gaat het vaak mis bij voetzorg, leefstijl en nieuwe medicatie.

Voetzorg

Begin 2019 is een invitational conference georganiseerd door DVN waar allerlei belanghebbenden – kaderhuisartsen, internisten, vaatchirurgen, podotherapeuten en (medisch) pedicures – aanwezig waren. Het resultaat is dat er een patiëntenversie van de zorgstandaard voor voetzorg is geschreven. Daarnaast is er een module over complicaties en voetzorg gemaakt voor de Diabetes Academie. Ten slotte heeft de DVN deelgenomen aan een initiatief om te komen tot certificering van voetenteams in Nederland.

Leefstijl

Een van de ontwikkelingen op dit gebied is dat de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) na een lobby van 10 jaar is ingevoerd. DVN heeft een bijdrage geleverd aan een onderzoek naar de ervaringen van zorgprofessionals en deelnemers aan de programma’s. Het onderzoek heeft aanbevelingen opgeleverd voor de wijze van aanbieden van interventies. De presentatie van de resultaten is echter vertraagd door de COVID-19 pandemie.

Nieuwe medicatie

Er verschijnen regelmatig nieuwe medicijnen. DVN constateerde dat het voorschrijven van deze medicatie achterblijft. Door dit onderwerp onder te brengen in de Diabetes Academie wordt de bekendheid met het onderzoek naar de nieuwe medicatie vergroot. In de module vertegenwoordigen geschoolde vrijwilligers de casus waarbij SGLT2- en DPP4-remmers een aanvulling zijn op de behandeling.

Foto: ultramansk / Shutterstock.com