Foto: Man en vrouw zittend op een bank

Er is te weinig bekend over de verschillen tussen mannen en vrouwen met diabetes. Het is goed als daar meer aandacht voor komt, en meer onderzoek naar wordt gedaan. Dit komt naar voren uit onderzoek door de Universiteit Leiden in opdracht van het Diabetes Fonds en ZonMw.

In de gezondheidszorg hebben vrouwen en mannen andere vragen en behoeften, ook als het gaat om de zorg bij diabetes. Het is goed als de zorg meer 'persoonsgericht' wordt, en daarbij hoort ook meer aandacht voor sekse- en genderverschillen bij diabetes, vindt het Diabetes Fonds. Deze biologische en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen een rol spelen in de preventie, behandeling en genezing van diabetes. Daarom gaf het Diabetes Fonds samen met ZonMw opdracht aan de Universiteit Leiden om te kijken wat hier al over bekend is.

Kennisverkenning

Onderzoekers van de Universiteit Leiden, Instituut Psychologie Sectie, Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie voerden voor deze 'kennisverkenning' een uitgebreid literatuuronderzoek uit. Ze interviewden zorgprofessionals en mensen met diabetes om te zien of zij op de hoogte zijn van de kennis rond sekse- en genderverschillen, en hiernaar handelen. Daarnaast is een studie uitgevoerd bij huisartsen naar onbewuste vooroordelen over man/vrouwverschillen bij besluiten over de diagnose en behandeling van diabetes.

Resultaten

Uit deze kennisverkenning komt naar voren dat het goed zou zijn als er meer onderzoek komt naar sekse- en genderverschillen op verschillende gebieden van diabetes(zorg):

  • Zo lijkt het erop dat mannen en vrouwen een andere motivatie hebben om gezonder te gaan leven. Hier kan in de leefstijlondersteuning rekening mee worden gehouden.
  • Hormoonschommelingen (zoals in de overgang) hebben invloed op de bloedsuiker en daarmee op het zelfmanagement van diabetes.
  • Daarnaast zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om complicaties van diabetes.
  • Wisselwerking tussen medicijnen en hormonen kan ervoor zorgen dat deze verschillend werken bij mannen en vrouwen.

Dit zijn enkele van de uitkomsten van het rapport. De aanbevelingen in deze kennisverkenning kunnen dienen als basis voor verdere uitwerking van onderzoekthema’s, richtlijnen en protocollen voor behandelingen. Directeur Hanneke Dessing van het Diabetes Fonds: 'Deze uitgebreide kennisverkenning biedt het Diabetes Fonds waardevolle informatie en aanknopingspunten voor ons toekomstige onderzoeksbeleid op het gebied van persoonsgerichte diabeteszorg.'

Meer lezen? Bekijk het rapport 'Sekse- en genderverschillen bij diabetes'

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Jenoche / Shutterstock.com