Verkalken bloedvaten bij diabetes - Shutterstock Rocketclips, Inc.

Mensen met diabetes krijgen vaker hart- en herseninfarcten dan normaal. Dit komt doordat hun aderen sneller verkalken. Maar hoe komt dat?

Zelfs een tijdelijke periode van hoge bloedsuikers geeft mensen met diabetes vele jaren later toch nog een verhoogde kans op aderverkalking. De bloedvaten onthouden dat er even te veel suiker in het bloed is geweest. In dit onderzoek is gekeken hoe het komt dat bloedvaten zo’n goed geheugen hebben.

Macrofaag

Het onderzoek richt zich hierbij op een bepaald soort afweercel: de macrofaag. Het blijkt dat als de macrofaag wordt blootgesteld aan hoge suikerniveaus, het op een later tijdstip kan zorgen voor ontstekingen aan de bloedvaten. Wat weer kan leiden tot aderverkalking.

Ontvangertje

Hoe de macrofaag hoge bloedsuikerwaardes kan herkennen is onduidelijk. De onderzoekers hadden het vermoeden dat de macrofaag een soort ontvangertje hiervoor heeft. Maar dit hebben ze niet kunnen bewijzen.

Remmen

Wel hebben de onderzoekers ontdekt hoe ze deze ‘agressieve’ macrofagen kunnen stoppen. Met behulp van een bepaald soort enzymen. Deze remmers worden op het moment ontwikkeld voor de behandeling van leukemie. Mogelijk hebben deze remmers ook gunstige effecten op slagaderverkalking in mensen met diabetes. Dat moet nog verder worden onderzocht.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2013.81.1674
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. J.A. van Diepen
Kosten: € 275.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.