Wat denkt de partner?

Hoe mensen met diabetes met hun ziekte omgaan, heeft veel te maken met hoe zij zelf en hun partner denken over diabetes. Dat blijkt duidelijk uit een onderzoek bij 118 mensen met diabetes type 2 en hun partners, uitgevoerd door het NIVEL met geld van het Diabetes Fonds.

Als patiënten en partners verschillende opvattingen hebben over diabetes, bijvoorbeeld over hoe ernstig diabetes is of wat diabetes doet met hun dagelijks leven, dan gaan de patiënten anders om met hun diabetes. Het leidt zelfs tot hogere bloedsuikerwaarden, waarschijnlijk door stress van het meningsverschil. 

Patiënten die meer vertrouwen hebben in hun behandeling en zeggen dat ze begrijpen wat diabetes is, maken vaker gezonde keuzes in hun leven, zoals dagelijks lichaamsbeweging. En partners die vinden dat hun echtgenoot met diabetes daar lichamelijk veel last van heeft, doen vaker hun best om de ander te helpen.

Opvallend is dat mannelijke partners meer invloed hebben op hoe hun vrouw met diabetes omgaat, dan andersom de vrouwelijke partners invloed hebben op mannen met diabetes. Partners van mensen met diabetes vinden het heel belangrijk dat zij meer weten over diabetes en de ziekte begrijpen. Ze willen graag advies over hoe ze kunnen omgaan met diabetes in hun eigen leven.

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor een betere begeleiding van mensen met diabetes en hun partners.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2006.13.006
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. P.M. Rijken
Kosten: € 93.473

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.