Geen snoepreclame voor kinderen

In Nederland heeft 1 op de 7 tot 8 kinderen onder de 16 jaar overgewicht. Kinderen worden steeds dikker, omdat ze opgroeien in een omgeving die verleidt tot ongezond eten. Zo is er veel reclame voor snoep en snacks. Daar moet wat aan gebeuren.

Veel reclame voor ongezonde voedingsmiddelen met veel suikers en vetten is gericht op kinderen. Denk aan tv-reclame, prijsvragen, spaaracties, reclameborden bij sportverenigingen, etc.). 

  • 94% van de voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen op tv is voor ongezonde producten, dat zijn 239 tv-reclames per week.
  • Van alle productverpakkingen met een verkoopstrategie gericht op kinderen, is bijna 90% voor een product dat niet goed past in een gezond voedingspatroon.

Kinderen die veel reclame zien, vragen hun ouders vaker om de geadverteerde producten. Ook vinden kinderen voedingsmiddelen met bekende tekenfilmfiguren op de verpakking aantrekkelijker en lekkerder.

Reclame voor ongezonde voedingsmiddelen is een belangrijke oorzaak van overgewicht bij kinderen. Kinderen hebben door vroeg overgewicht op latere leeftijd meer risico op chronische ziektes als diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.

Samenwerken tegen reclame voor ongezond eten

Het Diabetes Fonds vormt samen met anderen een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke, consumenten- en gezondheidsorganisaties, die hun krachten hebben gebundeld om kinderen te beschermen tegen reclame voor ongezonde voedingsmiddelen. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft op te groeien in een gezonde omgeving. Hiermee sluiten wij ons aan bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de Verenigde Naties.

Dit willen we bereiken

Samen met onze partners pleiten we bij de politiek voor twee belangrijke maatregels:

  • Marketing gericht op kinderen mag uitsluitend voor voedingsmiddelen die een positief effect hebben op de gezondheid.
  • Invoeren leeftijdsgrens van 16 jaar voor reclame voor ongezonde producten. Want tot die leeftijd hebben kinderen en pubers nog vrij veel moeite om hun impulsen te controleren. Het is ook moeilijk om consequenties van eetgedrag te overzien. De fase van ontwikkeling van de hersenen van kinderen maakt hen bovendien zeer gevoelig voor reclame. 

Deelnemende organisaties tegen kidsmarketing

Het samenwerkingsverband tegen reclame voor kinderen (kidsmarketing) voor ongezonde producten, bestaat uit Diabetes Fonds, Hartstichting, Consumentenbond, Foodwatch, NASO, NVD, NVK, Nederlandse Obesitasvereniging, Obesitaskliniek Heideheuvel, Universiteit Maastricht, VU en WCRF NL.

Tips voor ouders over het omgaan met verleidingen voor kinderen vind je bij het Voedingscentrum.

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.