Begeleiding bij diabetes type 2

Diabetes type 2 behandel je grotendeels zelf: alle dagen keuzes maken over eten, genoeg bewegen en vaak ook denken aan medicijnen. Dat is nogal wat. Maar je staat er niet alleen voor, want zorgverleners helpen je. Wat kun je van hen verwachten?

Na de diagnose krijg je meteen een uitgebreid lichamelijk onderzoek, en daarna kom je regelmatig op controle.

Controles

Regelmatige checks zijn goed, want dan kunnen mogelijke complicaties worden voorkomen, of sneller worden ontdekt en behandeld. Eens in de drie maanden ga je op algemene controle. Daar gaat het over je bloedsuiker, gewicht, bloeddruk en leefgewoonten die invloed hebben op je diabetes. Daarnaast is er een jaarlijkse uitgebreidere controle en zo nu en dan een aparte oogcontrole.

Zorgverleners

De meeste mensen met diabetes type 2 hebben vooral te maken met de huisartsenpraktijk. Hier kom je bij de huisarts, praktijkondersteuner en/of diabetesverpleegkundige. De huisarts kan je doorverwijzen naar een internist in het ziekenhuis, een diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, pedicure of psycholoog.

Mocht je complicaties hebben, dan bezoek je na verwijzing van de huisarts een specialist in het ziekenhuis. Zoals een nefroloog voor nierproblemen of een cardioloog voor hart en bloedvaten. De oogarts of optometrist controleert eens per jaar of twee jaar op oogafwijkingen.

Meedenken

Zorgverleners doen hun best, maar jij hebt zelf ook een rol. Denk mee over je eigen behandeling en mogelijkheden. Schrijf vragen op als geheugensteuntje tijdens het spreekuur en bedenk: alle vragen zijn goed. Hoe meer je weet, hoe beter jij en je zorgverleners samen jouw diabetes kunnen behandelen .

Meer informatie

Diabetesvereniging Nederland heeft een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2: Diabetes Zorgwijzer type 2. In de zorgwijzer vind je ook een checklist voor de controles, voor streefwaarden en voor goede communicatie.

Lekker en gezond eten met diabetes

Met diabetes moet je altijd op je eten letten. Gelukkig kan gezond ook lekker zijn!