4 SEP. 2019

We zijn er nog niet. Ondanks mooie ambities en enkele acties hebben we nog veel stappen te zetten. In Nederland heeft de helft van de volwassenen inmiddels te maken overgewicht. 1,1 miljoen mensen hebben diabetes type 2 en nog eens 750.000 mensen kampen met pre-diabetes. Schrikbarende aantallen, die we terug kunnen dringen door de gezonde keuze makkelijk te maken. 

Ruim 70 organisaties slaan de handen ineen

Op 3 september vond het lang verwachte debat over het preventieakkoord plaats in de Tweede Kamer. In een pittig debat voelde Kamerleden de staatssecretaris aan de tand over de afspraken tussen maar liefst 70 organisaties om roken, overgewicht en problematisch alcohol tegen te gaan.

Samen met de Hartstichting en de Nierstichting heeft het Diabetes Fonds de afgelopen maanden samengewerkt in de alliantie Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Waarbij we inzetten op de reductie van zout, vet en suiker in voedsel. De eerste kleine stappen worden gezet: Nederlandse frisdrankproducenten stoppen met de verkoop van suikerrijke dranken aan middelbare scholen en het Akkoord Verbetering Productsamenstelling blijft prioriteit.

Extra inzet nodig voor concrete suikerreductie

We zijn er echter nog lang niet. Het RIVM concludeert dat met de maatregelen de ambitie om overgewicht terug te dringen tot 38% in 2040 niet wordt gehaald. Ook Diabetes Fonds ziet dat aanvullende maatregelen nodig zijn. We zijn dan ook blij met de voorstellen van enkele Kamerleden reclames op ongezonde producten te stoppen, reductiedoelen concreet te maken en in te zetten op de suikertaks. Het Diabetes Fonds blijft daarom ook de komende tijd in gesprek met supermarkten, consumenten én de politiek om een gezonde leefstijl en de gezonde keuze zonder suiker voor íedereen mogelijk te maken. Daarnaast blijven we campagne richting de consument voeren. De oplossing is helder: zet in op productverbetering, verminder de suikers in producten én geef consumenten een eerlijke kans op gezondheid.

Actie is nodig

Algemeen directeur, Hanneke Dessing, heeft afgelopen mei nog een oproep gedaan richting de supermarkten om te stoppen met de kortingsacties op ongezonde suikerrijke producten. Met als doel de gezonde keuze voor de consument makkelijker te maken. Dessing: “Een nationaal preventieakkoord is een mooie stap, maar het blijft van groot belang dat supermarkten zich daadwerkelijk inzetten om de hoeveelheid suiker in producten te verlagen”. 

Over de voorgestelde moties wordt op 10 september in de Tweede Kamer gestemd.