31 MRT. 2016

Jongere generaties lopen meer risico op diabetes type 2 dan oudere, blijkt uit onderzoek van het RIVM.

In een groot onderzoek van het RIVM zijn veranderingen in leefstijl, bloeddruk, overgewicht en cholesterol 21 jaar lang gevolgd, bij vier generaties: twintigers (20-29 jaar), dertigers (30-39 jaar), veertigers (40-49 jaar) en vijftigers (50-59 jaar). Uit het onderzoek bleek dat in elke generatie meer (ernstig) overgewicht en vaker een hoge bloeddruk voorkwam dan in de generatie er boven. De toekomstige ouderen zullen daardoor vaker en vanaf jongere leeftijd (ernstig) overgewicht hebben, wat hun risico op chronische ziekten als diabetes type 2 vergroot.

Maar klein deel gezond

Maar een klein deel (minder dan 10%) van de deelnemers had 10 jaar een gunstig risicoprofiel voor chronische ziekten: ze hadden een gezond gewicht, lage bloeddruk, een gezond cholesterol en ze rookten niet. Het belang van een gezond risicoprofiel kwam naar voren uit het onderzoek: mensen met een gunstig risicoprofiel hadden een 7 keer lagere kans om hart- en vaatziekten te krijgen dan mensen met een ongunstig risicoprofiel.

Preventie

Het RIVM concludeert uit het onderzoek dat er veel winst mogelijk is voor de volksgezondheid als meer volwassenen een gunstig risicoprofiel weten te behouden. Daarvoor zijn verbeteringen nodig in leefstijl, zoals meer bewegen en gezonder eten. Dit kan het beste bereikt worden met beleid dat zowel zorgt voor een gezonde omgeving als gezond gedrag van mensen stimuleert.

Het Diabetes Fonds wil dat gezonde keuzes in de dagelijkse omgeving makkelijker worden, waarbij we ons met name richten op een lagere suikerinname en minder zitten.