7 SEP. 2015

Mensen met diabetes hebben twee keer zo vaak te maken met een depressie als mensen zonder diabetes. Wetenschappers van het VUmc onderzochten de link tussen diabetes, depressie en diabeteslast.

Die link blijkt ingewikkeld in elkaar te zitten. Diabetes vergroot de kans op een depressie en andersom. Depressie geeft dus ook meer kans op diabetes, in ieder geval voor diabetes type 2, maar mogelijk ook voor type 1.

Complicaties

Bij mensen die meer complicaties krijgen bij hun diabetes loopt het risico op een depressie op. De kans op een depressie is ook afhankelijk van de emotionele ziektelast. Heb je veel last van je diabetes, dan heeft dat invloed op hoe je je voelt en dus op depressie.

Ziektelast

Mensen met diabetes hebben ook meer last van hun ziekte als ze moeite hebben met zelfmanagement in het dagelijks leven. Daarnaast maken veel mensen met diabetes zich zorgen over mogelijke complicaties. Die mensen lopen wat meer kans om in een depressie te raken.

Omgekeerde relatie

Andersom kan een depressie ervoor zorgen dat iemand meer last krijgt van de diabetes, maar dat hoeft niet. Volgens sommige studies hebben vrouwen bij een depressie meer moeite hun bloedsuiker onder controle te houden en dan krijgen zij mogelijk meer last.

Gecombineerde behandeling

Zeventig procent van de mensen met diabetes heeft weinig last van de ziekte en ook niet van depressie. De overige dertig procent heeft te maken met ofwel depressie ofwel ziektelast of allebei (5%). Vooral de laatste groep mensen zou baat hebben bij een behandeling voor diabetes en depressie tegelijk.

Het Diabetes Fonds financieert een (ander) onderzoek naar de wisselwerking tussen slaap, stemming en bloedsuiker

Lees meer over depressie bij diabetes 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.