12 MEI 2016

Veel mensen denken dat er maar twee soorten diabetes zijn: diabetes type 1 en 2. Dit klopt niet. Er bestaan ook nog andere zeldzame vormen van diabetes, zoals MODY.

Een paar procent van de mensen met diabetes heeft MODY. MODY wordt vaak onterecht aangezien voor diabetes type 1 of 2. Hierdoor krijgen mensen met MODY niet altijd de juiste behandeling.

Nieuwe brochure

Het Erfocentrum heeft in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland, het Diabetes Fonds en andere experts een brochure ontwikkeld. Hierin staat wat MODY is, hoe de diagnose wordt gesteld en hoe MODY wordt behandeld. Hopelijk vergoot dit de bekendheid met MODY.

Download de informatie over MODY

 

Maak meer onderzoek mogelijk