14 JUN. 2022

Naast diabetes type 1 en 2 zijn er zeldzamere vormen van diabetes. Zoals MODY en diabetes type 3c. Deze zeldzamere vormen van diabetes worden helaas niet altijd goed herkend door zorgverleners. Daardoor krijgen mensen vaak niet de juiste diagnose en behandeling. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) lanceerde daarom voor zorgverleners de nieuwe toolbox 'Diabetes type anders'. Ook gaan ze aan de slag met een leidraad die zorgverleners helpt om een juiste diagnose te stellen.

Toolbox 'Diabetes type anders'

De NDF heeft in samenwerking met het Erfocentrum en het Diabetes Fonds een nieuwe rubriek toegevoegd aan de toolkit 'Persoonsgerichte diabeteszorg'. De nieuwe toolbox 'Diabetes type anders' informeert en ondersteunt zorgverleners. Om zeldzamere vormen van diabetes eerder te herkennen en een juiste diagnose te stellen.

Tot nu toe staat alleen MODY in de nieuwe rubriek 'Diabetes type anders'. Met voorlichtingsmaterialen, achtergrondinformatie, nascholingen en een risk-tool. In de toekomst wordt de toolbox uitgebreid.

Signalen die anders zijn dan normaal

Daarnaast ontwikkelt de NDF – met financiële steun van het Diabetes Fonds – een soort handleiding (leidraad) die zorgprofessionals wijst op signalen die anders zijn dan 'normaal'. Signalen die dus afwijken van diabetes type 1 of 2. De leidraad helpt de zorgverlener daarna om aan de hand van de afwijkende signalen een juiste diagnose te stellen.

De leidraad neemt allerlei zeldzame typen diabetes op. Zoals verschillende vormen van MODY. Deze leidraad wordt uiteindelijk opgenomen in de nieuwe toolbox 'Diabetes type anders'. Zodat alle materialen snel en gemakkelijk te vinden zijn voor zorgverleners.

Door deze nieuwe ontwikkelingen krijgen uiteindelijk meer mensen met een zeldzame vorm van diabetes een juiste diagnose en een optimale behandeling.

> Lees meer over de leidraad 'Diabetes type anders'.

Foto: fizkes / Shutterstock.com