15 NOV. 2017

Deelnemen aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC) verbetert de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen met diabetes type 2, blijkt uit onderzoek. De NDC wordt al drie jaar georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation.

Uit onderzoek naar het effect van de Nationale Diabetes Challenge blijkt dat de regulatie van de bloedsuiker en het gewicht van deelnemers verbetert. Ook zeggen de deelnemers dat hun kwaliteit van leven door het wandelen beter is, en dat ze beter in staat zijn om met hun ziekte om te gaan. Dit onderzoek is mede gefinancierd door het Diabetes Fonds.

Wat is de Nationale Diabetes Challenge (NDC)? 

Tijdens de NDC wandelen mensen met diabetes type 2 zes maanden lang één keer per week onder begeleiding van hun huisarts of praktijkondersteuner. De deelnemers lopen met een doel: dat ze na die zes maanden vijf dagen achter elkaar in hun eigen gemeente elke dag vijftien kilometer kunnen wandelen. Dit jaar werd op 162 plaatsen gewandeld. 

Stok achter de deur

Het feit dat de huisarts meewandelt, werkt voor deelnemers erg motiverend. Omdat dit de huisartsen tijd kost, is de Bas van de Goor Foundation samen met de partners van het project in gesprek met zorgverzekeraars om de wandelingen in te kunnen zetten als consult.

Lange termijn

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel deelnemers na de NDC zelfstandig blijven wandelen. Het wandelen blijft hierdoor onderdeel van de behandeling van hun diabetes.