Foto onderzoeker Shutterstock Raevas

Ben je onderzoeker? Op deze pagina vind je informatie over onze subsidiemogelijkheden.

Subsidiemogelijkheden

Financiering van doorbraakprojecten die vernieuwende oplossingsrichtingen testen om diabetes type 2 te stoppen.
Diabetes II Doorbraakprojecten – call gesloten

Financiering voor internationaal onderzoek naar diabetes type 1.
Innovate2CureType1 - call gesloten

Financiering van ziekte-overstijgende PPS-aanvragen die impact hebben op verschillende patiëntengroepen waarbij de afweer uit balans is.
PPS-programma Immunologie - call gesloten

Wil je op de hoogte blijven? Stuur een e-mail naar research@diabetesfonds.nl. Of sluit je aan bij onze LinkedIn groep "Diabetes Research"

Subsidievoorwaarden 

Duidelijke afspraken voor een toekomst zonder diabetes: bekijk de subsidievoorwaarden.

Op zoek naar deelnemers voor onderzoek?

Wij kunnen via een oproep aan onze achterban vragen om deel te nemen aan onderzoek. Wij plaatsen geen oproepen voor farmaceutisch onderzoek. Interesse? Mail naar research@diabetesfonds.nl.

Contact

Voor vragen over subsidies en onderzoeksprojecten:

Diabetes Fonds
Team Kennis & innovatie
Stationsplein 139
3818 LE Amersfoort

Telefoon: (033) 462 20 55
Fax: (033) 461 0873
E-mail: research@diabetesfonds.nl