Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad hebben een verhoogde kans om na de zwangerschap blijvend diabetes type 2 te ontwikkelen. Hoe kunnen we voorkomen dat deze vrouwen diabetes type 2 ontwikkelen?  Een gezonde leefstijl lijkt hier de sleutel te zijn. 

Met het programma “Gezonde leefstijl na zwangerschapsdiabetes” wil het Diabetes Fonds investeren in het ontwikkelen van één effectieve aanpak die langdurig een gezonde leefstijl kan bewerkstelligen bij vrouwen na zwangerschapsdiabetes.

Programma ‘Gezonde leefstijl na zwangerschap’

Het Diabetes Fonds stelt maximaal € 1.000.000 beschikbaar voor één project gericht op het langdurig bewerkstelligen van een gezonde leefstijl bij vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad.

Het project mag maximaal 4 jaar duren, borduurt voort op wat reeds bekend is op het terrein van gezondheidsprogramma’s gericht op leefstijlverandering, maar is vernieuwend in het langdurig beïnvloeden van een gezonde leefstijl. Verder dient het project een samenwerking te zijn tussen een kennisinstelling, praktijkinstelling en een innovatief bedrijf en/of organisatie.

Een uitgebreide uitleg van het programma staat in de programmabeschrijving Gezonde leefstijl na zwangerschapsdiabetes.

Procedure

Aanvragers dienen een Engelstalig aanvraagformulier en een samenvatting voor ervaringsdeskundigen indienen. Deadline is op 6 juni, 13.00 uur.

Om de formulieren te ontvangen kunt u een mail sturen naar research@diabetesfonds.nl.

Een uitgebreide uitleg van de procedure staat in de programmabeschrijving Gezonde leefstijl na zwangerschapsdiabetes. Bekijk ook onze Algemene subsidievoorwaarden.

Meer informatie

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij het Diabetes Fonds, (033) 462 20 55 of research@diabetesfonds.nl.