Behandeling diabetes

Hoe ervaren mensen met diabetes hun ziekte en de klachten die ontstaan door de diabetes? En, hoe verandert dit in de loop der tijd? Onderzoekers van het VU medisch centrum in Amsterdam bekeken de klachten van mensen met diabetes over hun ziekte over een periode van zeven jaar.

Mensen met diabetes type 2 zitten minder lekker in hun vel in vergelijking met mensen zonder diabetes; hun ‘kwaliteit van leven’ is minder. Dit is vooral zo wanneer zij last krijgen van de gevolgen van diabetes, met de bijbehorende klachten en beperkingen, zoals moeheid, pijn in de benen of tintelingen in de vingers.

Geen toename klachten

De onderzoekers hebben bekeken of mensen klachten ervaren over hun diabetes, of dit verandert over een periode van zeven jaar en wat de invloed is van de behandeling op die klachten. Klachten zijn er wel, maar nemen amper toe. Depressieve klachten, medicijngebruik en aanwezigheid van hart- en vaatziekten lijken nauwelijks een rol te spelen in de toename van diabetesklachten. Diabetespatiënten met een lage of hoge bloedsuikerspiegel verschillen weinig wat betreft hun diabetes gerelateerde klachten.

Beperkte last

De studie laat dus een beperkte last en beperkte toename van klachten zien bij deze groep mensen uit de regio Hoorn. Op zich is dat goed nieuws voor mensen met diabetes type 2. Echter, voorgaande onderzoeken geven aan dat er wel degelijk last is van diabetes; waarom deze studie niet dezelfde conclusies geeft is niet duidelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.13.011
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. M.C. Adriaanse
Kosten: € 53.558

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.