De schakel tussen overgewicht en diabetes type 2?

Mensen met overgewicht hebben een grotere kans om diabetes type 2 te krijgen. Maar hoe het een tot het ander leidt is onduidelijk. In dit onderzoek keken de onderzoekers naar het verband tussen vet en de werking van de energiefabriekjes in de cel.

De mitochondriën zijn kleine onderdelen van cellen die brandstof produceren uit de verbranding van voedsel. Een bepaald enzym helpt om die brandstof vanuit de mitochondriën naar buiten te krijgen, zodat de brandstof door andere cellen kan worden gebruikt.

Afbraakproducten van vet zorgen ervoor dat dit enzym zijn werk niet goed kan doen. Daardoor maken de mitochondriën zogeheten ‘vrije zuurstofradicalen’ die giftig zijn voor het lichaam. Cellen raken hierdoor beschadigd en de onderzoekers vermoeden dat dat kan leiden tot diabetes type 2.

In dit onderzoek hebben de onderzoekers gekeken of dat inderdaad zo is. Zoals verwacht zorgt afbraak van vet voor remming van het enzym waardoor de mitochondriën meer vrije zuurstofradicalen aanmaken. Ook zagen de onderzoekers dat voeding met veel vet ertoe leidt dat bepaalde processen die dit terug kunnen draaien niet in werking worden gezet. De kans op schade door hoge hoeveelheden vet wordt daardoor nóg groter. Een vetrijk dieet is dus dubbel nadelig.

Ten slotte hebben de onderzoekers een methode bedacht om de hoeveelheid afbraakproducten van vet in weefsels te meten. Daarmee hopen ze bij mensen met overgewicht te kunnen voorspellen in welke mate deze processen inderdaad op de voorgestelde manier verlopen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.