Doorbloeding van placenta verstoord bij type 1

In dit onderzoek is gekeken naar de placenta (moederkoek) bij zwangere vrouwen met type 1 diabetes. Het is al wat langer bekend dat diabetes samengaat met slechter werkende bloedvaten. Dat kan ook bij zwangerschap een rol spelen.

Via de placenta en de navelstreng krijgt het kind immers zuurstof en voeding. Daarvoor is het belangrijk dat de bloedvaatjes van de placenta voldoende kunnen verwijden.

Het lichaam heeft normaal gesproken een paar trucjes, mechanismen, om te zorgen dat de bloedvaten op het juiste moment verwijden of juist samentrekken. Zo wordt de bloedtoevoer precies geregeld. De onderzoekers zagen dat die mechanismen vaak niet goed werken bij zwangere vrouwen met diabetes. Daardoor is de doorbloeding van de placenta minder goed. Dat kan ongezond zijn voor het kind; door zuurstofgebrek kan het schade oplopen en plotseling overlijden.

Bij zwangere diabetespatiënten werd de placenta direct na de bevalling onderzocht en vergeleken met metingen bij placenta’s van moeders zonder diabetes. Bij diabetespatiënten waren er duidelijk dingen anders.

De drie belangrijke vaatverwijdende mechanismen bleken bij diabetes verstoord te zijn. Een daarvan bleek juist toegenomen te zijn, wellicht om de twee andere op te kunnen vangen. Een van de slechter werkende mechanismen draait om de zogeheten ‘kaliumkanalen’, die belangrijk zijn voor het voorkomen van schade door zuurstofgebrek. Storing hierin kan dus schade door zuurstoftekort vergroten.

Dat is een belangrijke ontdekking. Er is nog vervolgonderzoek nodig, maar we kunnen nu gericht verder zoeken naar manieren om die storing te behandelen, zodat minder kinderen dood worden geboren.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 1999.00.049
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. P.A.B.M. Smits
Kosten: € 163.361