Het afweersysteem helpen

Ons afweersysteem beschermt ons tegen ziekten. Daarbij helpen speciale cellen die ervoor zorgen dat het niet ons eigen lichaam aanvalt. Deze beschermende cellen werken niet altijd goed bij diabetes. Onderzoekers keken of die cellen misschien kunnen helpen om diabetes type 1 te voorkomen. Dat is gelukt, maar alleen nog bij ratten.

Het afweersysteem bestaat uit veel verschillende soorten cellen. De T-helpercel is een soort manager die het afweersysteem in de gaten houdt. Maar bij mensen met diabetes type 1 doet de T-helpercel zijn werk niet goed. Het afweersysteem valt juist wel de eigen cellen aan.

Cellen weer aan het werk

Daarom wilden de onderzoekers meer weten over de T-helpercellen. Zij bestudeerden de cellen van ratten met diabetes type 1. Het lukte de onderzoekers om die T-helpercellen weer aan het werk te zetten. Dezelfde techniek werkt helaas nog niet bij mensen. Er is dus meer onderzoek nodig naar de techniek.

Invloed van voeding

De onderzoekers ontdekten ook dat voeding invloed had op de T-helpercellen. Ratten die langer dan normaal borstvoeding kregen en geen ander vast voer aten, hadden meer T-helpercellen. Waarom dat precies is, weten de onderzoekers niet. Dit moeten zij eerst beter bestuderen bij ratten. Mogelijk kunnen we in de toekomst dan voeding gebruiken om diabetes type 1 af te remmen of zelfs te voorkomen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.