Foto stetoscoop, bloeddrukmeter en medische papieren

Het doel van het PreventieConsult Cardiometabool risico (PC CMR) is de preventie van hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade. Hoewel het programma al een tijdje beschikbaar is, wordt het nog niet door veel mensen gebruikt. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan vaste financiering.

Het doel van deze studie was om een eerste indruk te krijgen van het naar de praktijk brengen van het PC CMR. Hiervoor is gekeken wat voor soortgelijke initiatieven er al zijn in Nederland. Ook is gekeken naar mogelijkheden voor financiering.

Er zijn veel verschillen in de vergeleken initiatieven: in de betrokken organisaties, wijze van organisatie, financiering en pogingen tot inbedding. Er is veel draagvlak voor het PC CMR, maar preventie staat niet hoog op de agenda bij politiek, publiek én professionals. Naast de huisarts kunnen ook de gemeente, GGD of de werkgever een rol spelen bij de begeleiding van de patiënt. Maar hiervoor ontbreekt een goede samenwerking. Er is voorkeur voor financiering uit de (basis)zorgverzekering of door de zorgverzekeraar of de gemeente. Of de deelnemers dragen zelf wat bij.

Uiteindelijk kan het PreventieConsult CMR vast onderdeel worden van het huisartsenbezoek en kunnen mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade tijdig geholpen worden.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: megaflopp / Shutterstock.com