SLIM aanpassen, foto Shutterstock

Onderzoekers hebben het bestaande 'SLIM-leefstijlprogramma' aangepast, zodat het beter geschikt is voor groepen met een extra hoog risico op diabetes type 2. Dit onderzoek is gefincierd door het Diabetes Fonds, samen met de Hartstichting en Nierstichting.

Eerder onderzoek toonde aan dat het leefstijlprogramma SLIM geweldig werkt. Mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 kregen 50 procent minder vaak diabetes dan mensen die niet meededen aan het programma. Helaas hielden mensen uit een lagere sociaal-economische groep het niet zo goed vol. Maar juist zij, en mensen van niet-Nederlandse afkomst hebben vaak last van diabetes type 2. Ook komt bij deze groep vaker een ongezond leefstijl voor, zoals overgewicht, roken, ongezonde voeding en te weinig beweging.

Programma aanpassen

Daarom pasten de onderzoekers het SLIM-leefstijlprogramma aan, zodat het juist door deze doelgroepen beter gebruikt werd. Ze deden hiervoor literatuuronderzoek en hielden interviews en focusgroepdiscussies met laagopgeleide mensen van Nederlandse, Marokkaanse en Turkse afkomst die een hoger risico hebben op diabetes type 2, door overgewicht.

Laagdrempelig

Een van de aanpassingen was dat deelnemers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond advies kregen van diëtisten van dezelfde etnische achtergrond. Ook sportten ze in aparte vrouwen- of mannengroepen. Om het laagdrempelig te houden, waren alle activiteiten in de eigen wijk. De groepslessen zorgden ervoor dat mensen een band met elkaar kregen en elkaar steunden, waardoor ze bleven komen.

Uitvoeren in de praktijk

117 bewoners in Arnhem en Einhoven deden mee aan het leefstijlprogramma. Ze kregen een jaar lang wekelijks sportlessen, voedingsvoorlichting in groepsverband en individueel voedingsadvies. Hun buikomtrek nam gemiddeld 3,3 centimeter af en hun cholesterolwaarden verbeterden. Ook werd hun kwaliteit van leven beter. 

 

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.20.021
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. E.J.M. Feskens
Kosten: € 499.190

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.