SLIM aanpassen, foto Shutterstock

Onderzoekers gaan het bestaande zogeheten 'SLIM-leefstijlprogramma' aanpassen, zodat het beter geschikt is voor groepen met een extra hoog risico op diabetes type 2.

Eerder onderzoek toonde aan dat het leefstijlprogramma SLIM geweldig werkt. Mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 kregen 50 procent minder vaak diabetes dan mensen die niet meededen aan het programma. Helaas hielden mensen uit een lagere sociaal-economische groep het niet zo goed vol. Maar juist zij, en mensen van niet-Nederlandse afkomst hebben vaak last van diabetes type 2. Ook komt bij deze groep vaker een ongezond leefstijl voor, zoals overgewicht, roken, ongezonde voeding en te weinig beweging.

Programma aanpassen

Daarom passen de onderzoekers nu het SLIM-leefstijlprogramma aan, zodat het juist door deze doelgroepen beter gebruikt wordt. Ze doen hiervoor literatuuronderzoek en houden in Apeldoorn en Ede interviews en focusgroepdiscussies. Met laagopgeleide mensen van Nederlandse, Marokkaanse en Turkse afkomst die een hoger risico hebben op diabetes type 2, zoals overgewicht en hoge bloeddruk.

Testen in de praktijk

Het aangepaste programma testen de onderzoekers daarna met 60 proefpersonen. Ook vergelijken ze de kosten en de effecten met het originele SLIM-programma. Hopelijk hebben daarna juist de hoog-risicogroepen er dan baat bij.

 

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.20.021
Status: Lopend
Onderzoeker: Prof. dr. E.J.M. Feskens
Kosten: € 499.190

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.