Leidt milieuvervuiling tot diabetes type 2?

Veel milieuverontreinigende stoffen hebben invloed op onze stofwisseling. Leiden ze daardoor wereldwijd tot een hoger risico op diabetes type 2?

Steeds meer mensen krijgen diabetes type 2. Misschien heeft dat iets te maken met blootstelling aan bepaalde milieuverontreinigende stoffen, zogeheten endocriene disruptors (EDC’s). Dat wil zeggen: stoffen die het hormonale evenwicht van je lichaam verstoren, en daardoor je stofwisseling beïnvloeden.

In urine

Alle reden dus om het verband tussen EDC’s en de suikerstofwisseling eens goed te onderzoeken. Daarvoor vergelijken onderzoekers nu mensen met en zonder diabetes type 2, en mensen met overgewicht die tegen diabetes aan zitten. Ze meten hoeveel EDC’s er in hun urine zit. Ook bekijken ze wat EDC’s doen in combinatie met erfelijkheid en levensstijl, zoals bewegen, voeding en wel of niet roken.

Overal

Iedereen staat dagelijks bloot aan EDC’s, omdat ze in lage hoeveelheden voorkomen in duizenden producten. Zoals in resten van bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit, en in bijvoorbeeld lichaamsverzorgingsproducten. Maar ook in vrijwel alles dat gemaakt is van plastic, waaruit altijd stoffen ‘lekken’ naar de lucht die je inademt. Op dit moment is het dus haast onmogelijk om blootstelling te voorkomen.

Belangrijk

Dit onderzoek is erg belangrijk. Want als EDC’s er inderdaad mede schuldig aan zijn dat zo veel mensen diabetes type 2 krijgen, is dat een flinke stok achter de deur. Overheden kunnen dan maatregelen nemen om blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen in te perken.

De studie valt binnen een groter verband, de zogeheten Lifelines Cohort-studie.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2013.81.1673
Status: Lopend
Onderzoeker: Dr. J.V. van Vliet-Ostaptchouk
Kosten: € 275.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.