Preventie in achterstandswijken onder de loep

Een leefstijl met gezonde eetgewoonten en genoeg beweging verkleint het risico op diabetes type 2. Mensen met een lagere opleiding en een laag inkomen hebben vaker een niet-gezonde leefstijl. Dit probleem komt vooral voor in achterstandswijken. In deze wijken zijn interventies om leefstijl te verbeteren echter nauwelijks succesvol. Maar waarom precies? Onderzoekers uit Amsterdam zochten dit uit.

De onderzoekers wilden weten waar rekening mee gehouden moet worden bij het toepassen van verschillende initiatieven om leefstijl te verbeteren. En ze wilden weten wat de bewoners vinden van de verschillende initiatieven.

Daarvoor hebben de onderzoekers  de beschikbare interventies voorgelegd aan externe experts en bewoners. Ook zijn bewoners geïnterviewd om te achterhalen waar hun behoeften liggen om gezonder te gaan eten en bewegen.

Het bleek dat initiatieven beter werkten als de bewoners werden betrokken vanaf het begin tot het eind. Daarbij is het heel belangrijk rekening te houden met behoeften van de doelgroep, het creëren van draagvlak en zeker weten dat er niet al vergelijkbare initiatieven lopen.

En dan is het belangrijk te realiseren dat bewoners soms weinig vertrouwen kunnen hebben in de gemeente. Dat ze behoefte hebben aan samenwerking tussen gemeente en lokale wijkinstellingen en initiatieven die dichtbij bereikbaar zijn. Dat ze soms andere zorgen hebben die belangrijker zijn dan hun risico op diabetes.

De onderzoekers zijn bezig met de voorlichting van gemeenten bij hun preventie-initiatieven.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.104.1354
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. J. Lakerveld
Kosten: € 238.661

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.