Vrouw achter de computer begrijpt uitslag van risicotest niet

Het is voor veel mensen moeilijk om de uitslag van een risicotest waarmee mensen hun risico kunnen bepalen op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten goed te begrijpen. Onderzoekers van het VuMc gaan bekijken hoe gebruikers van de test de uitslag interpreteren en hoe de informatie over het risico duidelijker kan.

De online risicotest werd in 2009 ontwikkeld door het Diabetes Fonds, de Nierstichting, de Hartstichting, het NIPED en de twee huisartsverenigingen, LHV en NHG. Na het beantwoorden van zeven vragen krijgen deelnemers te horen hoe groot hun risico is op deze drie ziekten. Uit een evaluatie blijkt dat veel mensen de uitslag van de test niet goed begrijpen.

Begrijpelijker

In het onderzoek wordt gekeken in hoeverre iemands eigen voorkennis en overtuigingen over diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten meespelen bij het begrijpen van de uitslag van de risicotest. Ook wordt gekeken of het helpt om het risico van iemand te vergelijken met het risico van iemand anders. Daarnaast wordt gekeken of het begrip 'hartleeftijd' helpt om het risico te begrijpen, of het gebruik van infographics.

Impact groter

De resultaten van dit onderzoek helpen om de informatie over het risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten uit online testen beter begrijpelijk te maken. Hierdoor zal de impact van de informatie op beslissingen en gezondheidsgedrag van gebruikers groter zijn. Omdat de betreffende risicotest verder is doorontwikkeld naar 'de Persoonlijke Gezondheidscheck', zullen de onderzoekers kijken hoe de onderzoeksresultaten verwerkt kunnen worden in de manier waarop de risico-informatie van de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt weergegeven.

 

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.

Foto: Fizkes / Shutterstock.com