Vrouw achter de computer begrijpt uitslag van risicotest niet

Het is voor veel mensen moeilijk om de uitslag van een risicotest waarmee mensen hun risico kunnen bepalen op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten goed te begrijpen. Onderzoekers van het Vu medisch centrum hebben onderzocht hoe gebruikers van de test de uitslag begrijpen en hoe de informatie over het risico duidelijker kan.

De online risicotest werd in 2009 ontwikkeld door het Diabetes Fonds, de Nierstichting, de Hartstichting, het NIPED en de twee huisartsverenigingen, LHV en NHG. Na het beantwoorden van zeven vragen krijgen deelnemers te horen hoe groot hun risico is op deze drie ziekten. Veel mensen bleken de uitslag van de test niet goed te begrijpen.

Onderzoek

Aan het onderzoek hebben zo’n 730 gezonde mensen tussen de 45 en 60 jaar meegedaan. Zij kregen online informatie over hun gezondheidsrisico op verschillende manieren. Daarna werd hen gevraagd of ze de informatie begrepen.

Begrijpen van risico's

In het onderzoek is gekeken of iemands eigen kennis en ideeën over diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten belangrijk zijn bij het begrijpen van de uitslag van de risicotest. Ook is onderzocht of het duidelijker is om het risico van iemand te vergelijken met het risico van iemand anders. Daarnaast is gekeken of het begrip 'hartleeftijd' of het gebruik van afbeeldingen (infographics) helpt om het risico te begrijpen.

Resultaten

Uit het onderzoek bleek dat vooral iemands eigen kennis en ideeën over gezondheid en ziektes invloed heeft op hoe iemand een risico begrijpt. Veel meer nog dan de informatie zelf. Een vergelijking met het risico van iemand anders maakt het begrijpelijker. Het gebruik van afbeeldingen (infographics) juist niet. Het begrip ‘hartleeftijd” werd juist wel weer goed begrepen door de deelnemers aan het onderzoek.

Invloed groter

De resultaten van dit onderzoek helpen om de informatie over het risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten uit online testen beter begrijpelijk te maken. Hierdoor zal de invloed van de uitslag op beslissingen en gezondheidsgedrag van gebruikers groter zijn. Omdat de risicotest verder is ontwikkeld naar 'de Persoonlijke Gezondheidscheck', zullen de onderzoekers kijken hoe ze met de onderzoeksresultaten de begrijpelijkheid van de informatie over gezondheidsrisico's in de Persoonlijke Gezondheidscheck kunnen verbeteren. Daarnaast heeft de Hartstichting naar aanleiding van het onderzoek de test Bereken je Hartleeftijd gemaakt.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Fizkes / Shutterstock.com