Iemand krijgt een injectie in de onderarm

Bij diabetes, vooral type 2, komen problemen met grote en kleine bloedvaten veel voor. Dit onderzoek laat zien dat er mogelijk een manier is om die problemen te voorkomen. Dat kan met een stof uit het lichaam, die bilirubine heet.

Mensen met diabetes krijgen op den duur vaak last van aandoeningen die met hun diabetes te maken hebben. Zo hebben zij onder andere een vergroot risico op hart- en vaatziekten. Nieuw onderzoek laat zien dat er misschien een manier is om dit risico te verkleinen.

Bij dit onderzoek kregen mensen met diabetes type 2 een medicijn of een placebo toegediend. Het medicijn zorgde dat er meer van het stofje bilirubine in het bloed zat. In eerder onderzoek werd namelijk aangetoond dat mensen met een verhoogde bilirubine minder vaak aan hart- en vaatziekten lijden.

Na drie dagen werden de bloedvaten van medicijnengroep vergeleken met de placebogroep. Bij de medicijnengroep zagen de onderzoekers een duidelijke verbetering van de bloedvaten. Dat betekent dat verhoging van de bilirubine bij mensen met diabetes zou kunnen helpen om vaatschade te voorkomen.

Maar het is nog te vroeg om te juichen en bilirubine-behandelingen in het ziekenhuis te beginnen. Het is namelijk belangrijk dat er eerst wordt bestudeerd of het op de lange termijn ook zo goed werkt. De nieuwe inzichten van dit onderzoek zijn dus vooral belangrijk om nieuw onderzoek aan te moedigen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2006.00.55
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. Ir. F.A.D.T.G. Wagener
Kosten: € 270.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.