Foto Seksuele problemen - Shutterstock Creativa Images

Nogal wat mensen met diabetes ervaren problemen met seks. Maar veel mensen, ook zorgverleners, praten niet zo makkelijk over dit onderwerp. Dit onderzoek wil daar verandering in brengen met een stappenplan voor huisartsen.

Veel mensen met diabetes hebben problemen met seks. Zeker als ze ook bijkomende lichamelijke klachten hebben door diabetes, dus complicaties.

Dit onderzoek is een vervolg op een eerder project. Daaruit bleek dat ongeveer 7 op de 10 mensen met diabetes type 2 tussen de 40 en 75 jaar problemen hebben met seks. De meesten vinden het ook moeilijk om erover te praten. Als ze het wel zouden bespreken, dan het liefst met hun huisarts. Mensen die problemen ervaren met seks, neigen ook vaker tot depressie.

In de diabeteszorg is er weinig aandacht voor seksuele problemen. Huisartsen vinden het vaak zelf ook een lastig onderwerp om aan te kaarten. Met dit onderzoek testen de onderzoekers een speciaal stappenplan voor huisartsen. Daarmee wordt het hopelijk makkelijker om te praten over seksuele problemen bij diabetes.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2012.00.1554
Status: Lopend
Onderzoeker: Prof. dr. M.G.A.A.M. Nijpels
Kosten: € 250.000

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.