Foto Seksuele problemen - Shutterstock Creativa Images

Nogal wat mensen met diabetes ervaren problemen met seks. Toch blijft het moeilijk om de problemen te bespreken binnen de diabeteszorg. Prof. dr. Giel Nijpels heeft een stappenplan ontwikkeld om problemen bespreekbaar te maken.

Mensen met diabetes hebben meer risico op seksuele problemen. Deze problemen hebben een grote impact op het leven van mensen en drukken zwaar op de relatie. Ondanks deze impact worden seksuele problemen zelden besproken in de diabeteszorg.

Stappenplan

Mensen met seksuele problemen willen deze het liefst met de huisarts bespreken. Toch vinden huisartsen het moeilijk om over deze problemen advies te geven. Om huisartsen hiermee te helpen, is een stappenplan ontwikkeld om seksuele problemen bespreekbaar te maken.

Makkelijker bespreken

Dit stappenplan zorgt ervoor dat huisartsen zich beter in staat voelen om seksuele problemen te bespreken. Helaas had dit nog weinig effect op het seksueel functioneren van de patiënten. Alleen bij vrouwen verbeterde het seksueel functioneren na een gesprek met een getrainde huisarts. Maar op de lange termijn verdween dit effect.

Doorverwijzing niet vergoed

Probleem is dat huisartsen niet gespecialiseerd zijn in het oplossen van seksuele problemen. Maar een doorverwijzing naar de seksuoloog wordt voor mensen met diabetes niet vergoed.

Omslag in de zorg

Daarom pleiten de onderzoekers ervoor dat de gespecialiseerde zorg voor seksuele problemen wordt vergoed voor mensen met diabetes. Ook stellen ze dat er een omslag in de zorg nodig is om het taboe op seks weg te nemen. Daarom moet het bespreken van seksuele problemen onderdeel worden van de opleiding van artsen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2012.00.1554
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. M.G.A.A.M. Nijpels
Kosten: € 250.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.