Slaap, depressie en de bloedsuiker

In dit onderzoek is bij mensen met diabetes type 2 gekeken in hoeverre depressie en slaapproblemen samengaan met een verhoogd HbA1c

Depressieve klachten en bijbehorende slaapproblemen komen relatief veel voor bij mensen met diabetes type 2. Deze mensen zijn dubbel belast: ze hebben vaak meer last van complicaties én hebben meer moeite met het stabiel houden van de bloedsuiker. 

Meten van de slaap

Bij 200 mensen met diabetes type 2 werd de slaapduur en slaapkwaliteit gemeten, dit gebeurde bij mensen met en zonder depressieve klachten. De deelnemers moesten een slaapdagboek bijhouden en vragenlijsten invullen. Ook moesten ze een actometer dragen, dat is een horloge waarmee aan de hand van bewegingen afgelezen kan worden of iemand slaapt.

Verband tussen slapen en de bloedsuiker

Uit het onderzoek kwam een duidelijk verband naar voren tussen slaapduur en het HbA1c. Bij zowel de kortere slapers als de langere slapers bleek het HbA1c hoger te zijn. Ook hadden mensen met een slechte slaapkwaliteit een hoger HbA1c.

Verder bleek dat hoe meer de deelnemers gedurende de week varieerden in slaapduur (de ene dag veel slaap en de andere dag weinig slaap), hoe hoger het HbA1c was. De onderzoekers vonden geen direct verband tussen depressiviteit en een verhoogd HbA1c. 

Slaap belangrijk voor een stabiele bloedsuiker

Uit dit onderzoek blijkt dat slaap een belangrijke factor is om de bloedsuiker bij mensen met diabetes type 2 te reguleren. Maar het verband tussen slaapproblemen en een verhoogd HbA1c staat los van het wel of niet voorkomen van een depressie. In de toekomst moet worden onderzocht of het verbeteren van de slaap kan zorgen voor een betere bloedsuikerregulatie.

Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt met financiële steun door het Diabetes Fonds en MIND (voorheen Fonds Psychische Gezondheid).

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2011.70.1467
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. M.A. Bremmer
Kosten: € 10.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.