Zenuwschade shutterstock

Mensen met diabetes en zenuwschade aan hun voeten, krijgen vaker voetzweren. Onderzoekers van het UMC Maastricht hebben ontdekt dat de lokale afweer verminderd is, waardoor voetproblemen makkelijker verergeren.

Voetproblemen, zoals voetzweren, komen regelmatig voor bij mensen met diabetes. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot amputatie. Om de afweer te testen, brachten de onderzoekers bij mensen met en zonder diabetische polyneuropathie (zenuwschade) en gezonde proefpersonen een schimmel aan in de voet. En in de bovenarm, omdat daar weinig zenuwschade is.

Verminderde lokale afweer

De schimmel veroorzaakt een afweerreactie in de vorm van kleine ontstekingsbulten: hoe groter, hoe groter de ontstekingsreactie. Mensen met diabetische polyneuropathie hadden kleinere bulten op hun voet dan op hun arm. Deze resultaten wijzen erop dat de lokale afweer in de voet bij mensen met diabetes met polyneuropathie verminderd is. Bij mensen met diabetes zonder polyneuropathie en bij gezonde proefpersonen, waren de bulten op de arm en de voet even groot.

Betere en snellere behandeling

De verminderde afweer in de voet kan verklaren dat mensen met ernstig ontstoken voetzweren vaak geen andere tekenen van ontsteking hebben zoals roodheid, pijn, koorts hebben of tekenen van ontsteking in het bloed. De ernst van de voetzweer wordt dan onderschat, en een juiste behandeling te laat gestart. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de afweer in de voet bij mensen met polyneuropathie. Dit leidt hopelijk tot betere en snellere behandeling van voetzweren. En tot het voorkomen van amputaties.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2012.11.1502
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. N.C. Schaper
Kosten: € 50.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.