diabeteszorg shutterstock

De Zorgstandaard Diabetes is een serie afspraken over wat goede diabetes zorg is. Voor het Nationaal Actieprogramma Diabetes hebben alle bij diabetes betrokken groepen verschillende activiteiten ondernomen om deze zorgstandaard in de praktijk te brengen. Onderzoekers uit Maastricht en Amsterdam hebben een voor- en nameting gedaan om te bekijken of het actieprogramma effect heeft gehad.

In Nederland krijgen steeds meer mensen diabetes en goede kwaliteit van de zorg wordt steeds belangrijker. Toepassen van de Zorgstandaard kan kwaliteit van de zorg verbeteren. De onderzoekers verzamelden informatie over de verschillende doelgroepen en bekeken op welke manier het toepassen van de zorgstandaard verbeterd kan worden Op twee momenten werd informatie verzameld: in 2010 voor een voormeting en eind 2012, begin 2013 voor een nameting.

Het actieprogramma heeft effect gehad! Meer zorgverleners dan in 2010 kennen de zorgstandaard, werken ermee en beschouwen de zorgstandaard als norm voor goede diabeteszorg. Ook de Zorgwijzer is meer bekend bij patiënten.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.105.1356
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. S.P.J. Kremers
Kosten: € 248.970

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.