23 JUN. 2020

Via het Nationaal Preventieakkoord werken allerlei organisaties, waaronder het Diabetes Fonds, aan een gezonder Nederland. Achter de schermen is een belangrijke voorbereidingsfase afgerond op het gebied van preventie van diabetes type 2.

Het Nationaal Preventieakkoord, ondertekend door het Diabetes Fonds namens de SGF, wil door samenwerking Nederland gezonder maken en gezondheidsverschillen verkleinen. Binnen het akkoord is er speciale aandacht voor preventie van diabetes type 2. Dat gebeurt onder de vlag ‘2diabeat’.

Rapport verschenen

Het afgelopen jaar is samen met mensen met diabetes, zorgverleners, verzekeraars, beleidsmedewerkers en onderzoekers in kaart gebracht welke initiatieven en doelgroepen er al zijn. Dat staat in een rapport dat te downloaden is via www.2diabeat.nl.

Aansluiten bij bestaande netwerken

Met dit rapport ligt er een stevige inhoudelijke basis voor de uitdaging om de groei van diabetes type 2 te stoppen. Dat kan het beste door aansluiting bij bestaande netwerken die zich richten op preventie, gezonde leefstijl en de ‘omkering’ van leefstijlaandoeningen.