16 APR. 2020

Het Diabetes Fonds en Diabetesvereniging Nederland (DVN) gaan niet fuseren. Afgelopen jaar is op alle fronten onderzocht wat er nodig was voor een verdergaande samenwerking en samenvoeging. De uitkomst van dit lange, intensieve en zorgvuldige proces is dat we verdergaan als zelfstandige organisaties.

Het Diabetes Fonds en DVN zijn met hun werkzaamheden voor een groot gedeelte complementair aan elkaar. Op de domeinen waarbij is gebleken dat beide organisaties elkaar kunnen versterken, blijven we de samenwerking zoeken. Bijvoorbeeld bij introductie in de markt van wetenschappelijk onderbouwde innovaties waar belangenbehartiging en wetenschappelijk onderzoek elkaar versterken. En bij voorlichting over de ernst en gevolgen van diabetes.

De toekomst voor beide organisaties ligt onder andere in samenwerking in coalities, zoals binnen de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Uiteindelijk is en blijft het doel maximale impact voor mensen met diabetes te realiseren. De vereniging in haar ondersteuning in het dagelijks leven, het fonds in zijn inzet voor een diabetesvrije toekomst.

Kijk voor meer informatie over de patientenvereniging Diabetesvereniging Nederland op www.dvn.nl