20 AUG. 2018

Het eten van een matige hoeveelheid koolhydraten en eiwitten en vetten uit plantaardige bronnen geeft de laagste kans op overlijden. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek gepubliceerd in de Lancet.

Amerikaans onderzoek wijst uit dat mensen die een matige hoeveelheid koolhydraten eten een lagere kans hebben om te overlijden dan mensen die weinig of juist veel koolhydraten eten. Daarnaast maakt het uit of de eiwitten en vetten die ze eten plantaardig zijn of dierlijk.

Het onderzoek

In het onderzoek werden 15.428 mensen met en zonder diabetes 25 jaar lang gevolgd. Aan het begin van het onderzoek hebben zij een vragenlijst ingevuld over hun eetgewoonten. Ze waren toen tussen de 45 en 64 jaar oud. Aan het eind van het onderzoek is gekeken hoeveel mensen zijn overleden en of er een verband te vinden is tussen de kans om te overlijden en het eetpatroon van mensen.

Beter groente dan vlees

Uit het onderzoek kwam naar voren dat mensen die 50 tot 55% van hun energie uit koolhydraten halen een lagere kans hebben om te overlijden dan mensen die minder dan 40% of meer dan 70% van hun energie uit koolhydraten halen. Daarnaast werd de kans op sterfte groter als mensen veel vlees aten ter vervanging van koolhydraten. Het eten van eiwitten en vetten uit groente, noten, peulvruchten en volkoren producten verlaagde de kans op overlijden.

Conclusie

Dit onderzoek lijkt uit te wijzen dat minder koolhydraten eten gezond is, maar dat te weinig koolhydraten ook weer niet goed is. Daarnaast kun je de koolhydraten het beste vervangen door groenten, peulvruchten en noten. En in mindere mate door vlees.

Bron: artikel in de Lancet