Het Diabetes Fonds kiest bewust voor een risicomijdend vermogensbeleid.

Wetenschappelijke onderzoeken betaalt het Diabetes Fonds in jaarlijkse fases, zodat we de voortgang van het project kunnen monitoren en indien nodig maatregelen kunnen treffen. Hierdoor ontstaat een vermogen met gereserveerd geld voor toegekende onderzoeken.

Het Diabetes Fonds kiest bewust voor een risicomijdend vermogensbeleid en belegt daarom het vermogen sinds 2013 niet meer in aandelen. Het vermogen staat op spaarrekeningen.

> Lees het volledige vermogensbeleid