19 NOV. 2015

30.000 kinderen in Amsterdam hebben overgewicht, waarvan 2.300 zeer ernstig. De gemeente Amsterdam gaat daarom haar lopende Actieplan Aanpak Gezond Gewicht intensiever inzetten.

Als onderdeel van dit actieplan sloot de gemeente Amsterdam zich in oktober aan bij de Alliantie Stop Kindermarketing Ongezonde Voeding, waar ook het Diabetes Fonds deel van uit maakt. De gemeente werkt daarnaast samen met zorgverzekeraars, Ouder- en Kindteams en huis- en kinderartsen. In het actieplan spraken de partners af dat alle 2.300 Amsterdamse kinderen met zeer ernstig overgewicht vóór eind 2016 in beeld zijn en passende ondersteuning en zorg krijgen.

Meer kans op diabetes type 2

De kinderen met zeer ernstig overgewicht hebben last van pijn in hun gewrichten. Ze kunnen niet meer rennen en worden gepest. Daarnaast hebben ze veel meer risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en leveraandoeningen. Hun levensverwachting is wel tien jaar korter dan die van kinderen met een gezond gewicht.

Zorg voor gezin

Elk kind krijgt een ’centrale zorgverlener’: een jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam in de eigen buurt. Hij of zij overlegt met het gezin welke zorg nodig en passend is en houdt over meerdere jaren in de gaten hoe het met het kind gaat. Ook komen er extra cursussen voor kinderen met zeer ernstig overgewicht zoals begeleid bewegen, weerbaarheidstraining en opvoedondersteuning voor ouders.