17 JAN. 2017

Nieuw onderzoek laat zien dat tussen 1999 en 2014 het aantal mensen met diabetes met bijna 75% is gestegen.

Het is lastig om vast te stellen hoeveel mensen in Nederland diabetes hebben. Er is geen nationale database met medische gegevens van mensen. Onderzoekers van de VUmc en PHARMO hebben daarom een schatting gedaan op basis gegevens uit de apotheek.

Groot aantal gegevens

De onderzoekers hebben de anonieme medicatiegegevens uit de openbare apotheek van 3,8 miljoen inwoners van Nederland gebruikt. Hieruit blijkt dat het aantal mensen met diabetes is gestegen van 1,9% in 1999 naar 4,9% in 2014. De stijging was sterker bij mannen.


Vergrijzing verklaart stijging slechts gedeeltelijk

De stijging wordt voor 54% verklaard door de vergrijzing. Het onderzoek heeft geen andere verklaringen meegenomen. Waarschijnlijk heeft de stijging te maken met veranderingen in leefstijl en het toegenomen aantal mensen met overgewicht.


Onderschatting

Dit onderzoek neemt alleen mensen mee die medicatie krijgen. Een deel van de mensen met diabetes type 2 gebruikt geen medicatie. Daardoor zal het aantal mensen met diabetes in werkelijkheid zelfs nog hoger zijn. De onderzoekers konden geen onderscheid maken tussen diabetes type 1 en 2.

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.