13 JUN. 2017

In 2015 was bijna een derde van de wereldbevolking te zwaar, blijkt uit nieuwe cijfers. Overgewicht verhoogt het risico op ziekten, zoals diabetes type 2 en kanker.

De cijfers komen uit een rapport van het New England Journal of Medicine van 13 juni 2017. Wetenschappers analyseerden gegevens van 68,5 miljoen mensen in 195 landen. Hieruit kwam naar voren dat in 2015 ongeveer 2,2 miljard mensen te zwaar waren. Hun BMI was 25 of meer.

Groei obesitas

Bij 600 miljoen volwassenen en bijna 108 miljoen kinderen was de BMI meer dan 30. Zij hebben obesitas, ernstig overgewicht. In zeventig landen – ook in Nederland – is dat meer dan een verdubbeling vergeleken met 1980. Uit de cijfers bleek dat deze groei in obesitas nog niet ten einde is. In veel landen is het probleem groter onder de jeugd dan onder ouderen.

Diabetes type 2

De wetenschappers vinden dit verontrustend omdat (ernstig) overgewicht kan leiden tot verschillende ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, nierfalen en bepaalde vormen van kanker. Volgens de onderzoekers overleden in 2015 ongeveer 4 miljoen mensen als direct gevolg van hun overgewicht, 28 procent meer dan in 1990.

Ongezonde leefstijl

De deskundigen noemen slechte eetgewoonten en weinig lichaamsbeweging als belangrijkste oorzaken van de groei in ernstig overgewicht. Ook in arme landen is er een toename in overgewicht omdat een deel van de bevolking door verstedelijking is overgeschakeld van een traditioneel groenterijk dieet op goedkoop, bewerkt voedsel met veel vet, suiker en zout.

Het Diabetes Fonds zet zich samen met partners in voor een gezonde omgeving, om de groei in diabetes type 2 te stoppen.