6 DEC. 2017

Mensen met diabetes type 2 en (zwaar) overgewicht zijn gebaat bij gewichtsverlies, hierdoor verbetert de insulinegevoeligheid en kunnen veel van hen minderen met de medicatie of zelfs helemaal stoppen.

Uit onderzoek onder 306 mensen uit Schotland en Engeland blijkt dat een behandeling met een dieet met weinig calorieën een groot effect heeft op de gezondheid. Het zorgt voor gewichtsverlies. Dit zorgt weer voor een verbeterde insulinegevoeligheid waardoor minder of geen medicatie meer nodig is.

Dieet met weinig calorieën

De groep bestond uit mensen met (zwaar) overgewicht in de leeftijd van 20 tot 65 jaar die al minstens 6 jaar de diagnose diabetes type 2 hadden en geen insuline gebruikten. Zij volgden 3 tot 5 maanden een dieet van zo’n 825 tot 853 kcal/dag. Na deze periode kregen de deelnemers begeleiding bij het opstellen van een voedingspatroon dat zij voor langere tijd konden volgen voor een geleidelijk gewichtsverlies en -behoud.

Geen medicatie meer

Het gewichtsverlies was bij een kwart van de groep na 2 maanden al minimaal 15 kilo. Na 1 jaar had de helft van de deelnemers geen medicatie meer nodig. Dit noemt men ook wel ‘diabetes in remissie’. Dit betekent dat wanneer deze mensen weer in gewicht aankomen, de diabetes ook weer terugkomt.

Dit onderzoek toont aan dat hoe meer gewichtsverlies er wordt bereikt, hoe meer effect de patiënten bereikten. Van de groep die 15 kilo of meer is afgevallen, had 86% helemaal geen last meer van de diabetes.

Vetopslag

Volgens de hoofdonderzoeker Roy Taylor is lichaamsvet in met name de lever en alvleesklier een grote veroorzaker van diabetes type 2. Dit kan het lichaam niet aan waardoor het ongevoelig wordt voor insuline. Gewichtsverlies is dan zeer gewenst.

Niet alleen overgewicht

Diabetes type 2 wordt niet alleen veroorzaakt door overgewicht. Ook ouderdom, erfelijkheid of onvoldoende lichaamsbeweging zijn risicofactoren. Lees hier meer over de oorzaak van diabetes type 2.

Lekker en gezond eten met diabetes

Met diabetes moet je altijd op je eten letten. Gelukkig kan gezond ook lekker zijn!

Met diabetes moet je altijd op je eten letten. Gelukkig kan gezond ook lekker zijn!