22 JAN. 2018

MODY is een zeldzame vorm van diabetes die artsen soms niet goed herkennen. Daardoor wordt het soms verkeerd behandeld. Het expertisecentrum MODY van het LUMC organiseerde vorige week de eerste landelijke MODY-cursus.

MODY is een vorm van diabetes die komt door een genetisch foutje. In families met MODY heeft de helft van de familieleden deze vorm van diabetes. Vaak denken artsen dat het diabetes type 1 of 2 is, omdat het daar heel erg op lijkt. Dan krijgen mensen ook daarvoor de behandeling, alleen MODY moet vaak anders behandeld worden. Maar 1 op de 20 mensen met MODY heeft de goede diagnose.

Kennis en educatie

Het expertisecentrum MODY van het LUMC organiseerde de eerste landelijke MODY-cursus. Hier waren meer dan 70 huisartsen, internisten, kinderartsen en diabetesverpleegkundigen. Zij kregen training in het beter opsporen van MODY en het praten over MODY. Omdat MODY erfelijk is, is het ook heel belangrijk dat familieleden op de hoogte zijn van MODY. Zo kan het eerder ontdekt worden en kunnen complicaties voorkomen worden, bijvoorbeeld bij een zwangerschap.

Diabetes Fonds financiert project

In het project ‘Eerdere herkenning van MODY’ is een actieplan opgesteld om MODY bekender te maken. Het doel is om de kennis over MODY te vergroten en verbeteren via nascholing van huisartsen en kinderartsen. Het organiseren van dit congres was ook een actiepunt, dat nu door het expertisecentrum MODY van het LUMC is uitgevoerd.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.