21 JAN. 2019

Volgens wetenschappers moeten we minder suiker, vet, zuivel en vlees gaan eten om de aarde leefbaar te houden en in 2050 tien miljard wereldbewoners van gezond en duurzaam eten te voorzien. Dit dieet voorkomt tegelijk diabetes type 2.

EAT-Lancet is een samenwerkingsverband van 37 wetenschappers uit 16 landen: epidemiologen, voedingsexperts, economen, ecologen, klimaat- en beleidswetenschappers. Zij hebben drie jaar lang gewerkt aan een rapport dat 17 januari in de Lancet is verschenen. Hiervoor hebben ze alle actuele data uit onderzoek samengevoegd en geanalyseerd. De wetenschappers pleiten in het rapport voor een wereldwijde transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. 

Veel mis

Volgens de wetenschappers is er veel mis met ons huidige voedselsysteem. Meer dan 800 miljoen wereldbewoners zijn ondervoed en twee miljard mensen zijn juist overvoed. Hierdoor is er een explosieve groei van obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Daarnaast zorgt de voedselproductie voor milieuproblemen, zoals de opwarming van de aarde en verlies van biodiversiteit. Dit zal met de groei van de wereldbevolking naar 10 miljard in 2050, alleen maar toenemen. 

Gezond en duurzaam dieet

De wetenschappers hebben op basis van al het onderzoek een dieet opgesteld dat zowel gezond als duurzaam is. Het bevat niet of nauwelijks rood vlees (zoals rund en varken), beperkte hoeveelheden kip, vis en zuivel, minimale hoeveelheden suiker en vet en vooral veel groenten, noten, volkoren granen en fruit. Het lijkt daarmee op het Mediterrane voedingspatroon, waarvan bekend is dat het diabetes type 2 helpt voorkomen en complicaties bij mensen die al diabetes type 2 hebben. 

Radicale verduurzaming

Voor de wereldwijde transitie is een radicale verduurzaming nodig van de voedselproductie. Er moet minder worden verspild en natuur en biodiversiteit moeten beter worden beschermd. Volgens de EAT-Lancet commissie moeten overheden de voorwaarden scheppen voor deze verduurzaming. ‘Maar die kan alleen worden bereikt als alle partijen in het voedselsysteem samenwerken.’ Deze partijen zijn internationale organisaties, ngo’s, bedrijven, boeren, consumenten en wetenschappers.