2 SEP. 2016

Een robot voor kinderen met diabetes krijgt een dikke 8,5 van de kinderen en jongeren zelf. Dit schrijven Engelse onderzoekers na een eerste studie onder 37 gebruikers van de robot die op een speelse manier helpt met de zorg voor diabetes.

De robot verzamelt informatie over koolhydraten, insuline en lichamelijke activiteit door vragen aan het kind te stellen. Ook leest de robot de bloedsuikermeter uit en bij sommige kinderen ook bijvoorbeeld een bloeddrukmeter en de weegschaal. De robot gebruikt alle gegevens om advies op maat te geven. De arts kan ook meekijken en een insulineschema instellen of educatie toevoegen.

Robot Charlie

Erg tevreden

De kinderen mochten een half uur met de robot praten en spelen tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Uit een vragenlijst blijkt dat de kinderen heel tevreden zijn over de mogelijkheden van de robot, die gemiddeld  een 8,7 kreeg. Kinderen van 6 tot 9 jaar gaven met een 9,5 de hoogste score. Ook in de andere leeftijdsgroepen scoorde de robot goed:  10- tot 12-jarigen gaven een 8,5 en  13- tot 16-jarigen een 8,3.

Leren over diabetes

In alle leeftijdsgroepen waren kinderen blij met de adviezen van de robot bij hoge en lage bloedsuikers. Leren over diabetes was vooral favoriet bij de jongste kinderen. Alle kinderen gaven hiervoor een 10. Ook wilden de jongsten bijna allemaal de robot graag mee naar huis nemen. Oudere kinderen wilden dit iets minder graag, zij zijn waarschijnlijk liever meer zelfstandig, denken de onderzoekers.

Robot Charlie in Nederland

De robot, genaamd Charlie, wordt ook door Nederlandse kinderen met diabetes getest. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gebruikt de robot nu ongeveer een jaar voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen zien de robot in het ziekenhuis en voor thuis hebben zij een digitale versie op de smartphone.

Volgens kinderarts Gert Jan van den Burg van ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de kinderen in zijn ziekenhuis net zo blij met de robot als de kinderen in het Engelse onderzoek. Of de kinderen hun diabetes dankzij de robot beter onder controle hebben, is nog niet bekend.