4 JUL. 2014
Kinderen met diabetes mogen naar school

De Tweede Kamer heeft vannacht ingestemd met twee moties, waardoor kinderen met diabetes straks niet meer geweigerd kunnen worden door scholen en ze de juiste begeleiding krijgen.

Beide moties komen voort uit het onderzoek dat het Diabetes Fonds samen met Voluit en Diabeter en de Coalitie ‘Zorgeloos naar school met diabetes’ hebben gedaan onder ruim 600 ouders van kinderen met diabetes. De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen dinsdag aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Kinderen-met-diabetes-mogen-naar-school

Niet meer geweigerd op scholen

Uit het onderzoek bleek dat 5% van de kinderen met diabetes geweigerd wordt door een school. Met de eerste motie, ingediend door Paul van Meenen (D66), komt daar nu een einde aan. Scholen worden verplicht gesteld om kinderen met diabetes toe te laten. 

Diabeteszorg op school

Zo’n 2.000 kinderen met diabetes moeten iedere dag hun bloedsuiker meten en zelf insuline toedienen. Ze hebben daarbij de juiste begeleiding nodig van volwassenen, maar een leerkracht mag geen medische handelingen doen. Tjitske Siderius (SP) en Loes Ypma (PvdA) hebben met succes een tweede motie ingediend. De staatssecretaris gaat onderzoeken of het mogelijk is om deze handelingen niet langer te zien als medisch. 

Lees hier meer over de resultaten van het onderzoek en klik hier voor de Facebookpagina van de coalitie.